Южен университет в Юта

абсолютното

Препратете цялата кореспонденция към Денис Д. Васкул, Департамент по социални науки, Университет Южна Юта, 351 West Center Street, CW 225, Cedar City, UT 84720; електронна поща: [email protected] Потърсете още статии от този автор

Здравни болници Mayne

Южен университет в Юта

Препратете цялата кореспонденция към Денис Д. Васкул, Департамент по социални науки, Университет Южна Юта, 351 West Center Street, CW 225, Cedar City, UT 84720; електронна поща: [email protected] Потърсете още статии от този автор

Здравни болници Mayne

Резюме

Тялото е емпиричната квинтесенция на себе си. Тъй като личността е символична, въплъщението представлява олицетворение и материализиране на иначе невидими качества на личността. Тялото и преживяванията на въплъщението са от основно значение за нашето чувство за битие, за това какви мислим, че сме и какво ни приписват другите. Какво се случва тогава, когато тялото на някого е унизително? Как аз се справя с последиците от ужасно тяло? Как хората управляват самостоятелността в светлината на гротескни физически изяви? Това проучване изследва тези въпроси в опита на умиращите пациенти с рак и се стреми да разбере по-добре взаимоотношенията между тялото, себе си и ситуираното социално взаимодействие.