оценка
Безопасността и научната валидност на това проучване е отговорност на спонсора на изследването и изследователите. Изброяването на проучване не означава, че то е оценено от федералното правителство на САЩ. Прочетете нашата отказ от отговорност за подробности.
  • Подробности за проучването
  • Табличен изглед
  • Резултати от проучването
  • Опровержение
  • Как да прочетете запис на проучване

Целта на това пилотно проучване е да се определи възможността за провеждане на многоцентрово рандомизирано пълно проучване за оценка на предродилна профилактика с ASA спрямо LMWH/ASA при жени с потвърден APS и анамнеза за късна или повтаряща се ранна загуба на бременност.

Предвид големия размер на извадката, необходим за адекватно захранване на голямо многоцентрово проучване, което оценява ефикасността само на ASA спрямо LMWH/ASA, изследователите първо трябва да определят дали е възможно да се постигнат минимални нива на набиране, необходими за пълноценно многоцентрово проучване. Ако пилотното проучване за осъществимост е успешно, тогава събраните вторични резултати ще бъдат използвани при анализа на пълното многоцентрово проучване.