Авторите Вратанина и Забик са от катедрата по наука за храните и човешкото хранене, Мичигански държавен университет, Източен Лансинг, MI 48824.

изпълнени

Авторите Вратанина и Забик са от катедрата по наука за храните и храненето на човека, Мичиганския държавен университет, Източен Лансинг, MI 48824.

Авторите Вратанина и Забик са от катедрата по наука за храните и човешкото хранене, Мичигански държавен университет, Източен Лансинг, MI 48824.

Авторите Вратанина и Забик са от катедрата по наука за храните и човешкото хранене, Мичигански държавен университет, Източен Лансинг, MI 48824.

Статия № 8425 на вестник на селскостопанската експериментална станция в Мичиган.

Авторите благодарят на Mennel Mills от Фостория, Охайо за доставката на бисквитено брашно и на лабораторията за качество на меката пшеница към Центъра за развитие на селскостопанските изследвания в Охайо в Уостър, Охайо за доставката на трици.

Частична подкрепа за изследването беше предоставена от грант на USDA № 516‐15‐102.

РЕЗЮМЕ

За да се проучи възможността за производство на бисквитки с високо съдържание на фибри, се приготвят захарни бисквитки по метода Micro III, при който 10, 20 и 30% червени и бели пшенични трици са заменени с брашно и сравнени с контролна бисквитка (100% брашно). Заместването на 10% трици допринася с 0.7g диетични фибри, 1.2g с 20% заместване и 1.7g с 30% заместване. Включването на трици не повлия значително в горната част на зърното, но намали разпространението, затъмни цвета и създаде по-нежна, по-малко свежа бисквитка. Сензорните данни разкриват, че при нива на заместване от 10 и 20% триците засягат само цвета на повърхността и вътрешността. Вкусът е бил неблагоприятно повлиян на ниво 30%.