•  

Моля, обърнете внимание, че Internet Explorer версия 8.x не се поддържа от 1 януари 2016 г. Моля, вижте тази страница за поддръжка за повече информация.

ентеросорбенти

Изтеглете PDF Изтеглете

Хелион

Резюме

Чернодробната недостатъчност означава неспособност да изпълнява нормалните си синтетични, биотрансформационни и отделителни функции. Нарушаването на метаболитните процеси води до развитието на "метаболитна ендогенна интоксикация", водеща до оксидативен стрес. Оксидативният стрес инициира процесите на окисляване на аминокиселинните остатъци от протеините в кръвната плазма, причинявайки промените в тяхната структура и функции. Ефектът от прилагането на силно активирани порести въглеродни ентеросорбенти върху проявите на оксидативен стрес и молекулната конформация на серумен албумин в кръвта на опитни животни с остра чернодробна недостатъчност, индуцирана от тетрахлорметан (CCl4). Две форми на активирани въглеродни ентеросорбенти като АС1 (първични зърна с диаметър 125–250 μm) и АС2 (вторични гранули, приготвени от микронизиран АС1 със среден размер на частиците

Предишен статия в бр Следващия статия в бр