• Дейвид Б. Алисън
  • Пати Е. Мац
  • Анджело Пиетробели
  • Рафаела Заноли
  • Майлс С. Вяра

Резюме

Това е вълнуващо време за изследване на генетичните и екологични влияния върху затлъстяването. Напредъкът в молекулярната биология, фармакологията и други области позволява бърз напредък в тази сфера. Знанието, че има генетичен компонент за вариациите в телесното тегло и състава, не е ново. В действителност животновъдите и животновъдите знаят от векове, че животните могат да бъдат отглеждани избирателно за признаци, свързани с телесното тегло и състав (1). Например, средното прасе, използвано за производство на свинско месо днес в Съединените щати, има значително по-слаба телесна маса и значително по-малко мастна маса от своите предци, като по този начин демонстрира влиянието на селективното разплод (2). Мнозина твърдят, че способността да се индуцират общовидови промени в средната стойност на даден признак чрез селективно размножаване дава най-силното доказателство за генетичен ефект върху този признак (3), явление, което е демонстрирано при животни (4) и лабораторни животни (5).

екологични

Ключови думи

Визуализация

Не може да се покаже визуализация. Изтеглете PDF за визуализация.