Виктор Шестаков 1 *, Павел Бабенков 1 и Сергей Хорошавин 1, 2

проектирането

1 Уралски държавен минен университет, ул. Куйбишев 30, Екатеринбург, 620144, Русия
2 Уралски федерален университет, кръстен на първия президент на Русия БН. Елцин, 19, ул. Мира, Екатеринбург, 620002, Русия


Това е статия с отворен достъп, разпространявана при условията на Creative Commons Attribution License 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0), която позволява неограничено използване, разпространение и възпроизвеждане на всякакъв носител, при условие че оригиналната творба е правилно цитиран.

Текущите показатели за използване показват кумулативен брой прегледи на статии (изгледи на пълен текст, включително изгледи на HTML, изтегляния на PDF и ePub, според наличните данни) и изгледи на резюмета на платформата Vision4Press.

Данните съответстват на използването на платформата след 2015 г. Текущите показатели за използване са налични 48-96 часа след онлайн публикуване и се актуализират всеки ден в седмичните дни.

Първоначалното изтегляне на показателите може да отнеме известно време.