Изберете инструмент за достъп до PPI данни от таблицата
Име на базата данни Специално
Забележете отгоре
Данни за избор
Finder One
Екран Multi-
Екранни таблици Текстови файлове
Данни за индустрията
(Индекс на цените на производител - PPI)
Данни за стоки, включително индекси на FD-ID "заглавие"
(Индекс на цените на производител - PPI)

Доклад за поредицата—Вече знаете идентификатора на серията (т.е. PCU1133--1133--, WPU01) за желаната от вас статистика? Използвайте този пряк път за извличане на вашите данни.

Индекс цените производител

Прекратени серии от данни

 • Инструмент за извличане на данни на един екран
  • Прекратени промишлени данни - (SIC основа)
  • Прекратени индустриални данни - (NAICS база)
  • Преустановени данни за стоки
 • Инструмент за извличане на данни на няколко екрана
  • Прекратени индустриални данни - (SIC основа)
  • Прекратени индустриални данни - (NAICS база)
  • Преустановени данни за стоки

Текстови файлове

Изтеглете плосък файл на цялата база данни или голямо подмножество на базата данни.

Помощ за данни за PPI

Помощ с инструменти за извличане на данни