Катедра по урология, Медицински факултет, Университет Мустафа Кемал, Антакия-Хатай, Турция

ниска

Кореспонденция

Доц. Проф. Садик Горур, доктор по медицина, Катедра по урология, Медицински факултет, Университет Мустафа Кемал, кампус Тайфур Сокмен, 31100 Антакия, Хатай, Турция.

Тел .: +90 533 731 6371;

Факс: +90 326 245 5305;

Катедра по урология, Медицински факултет, Университет Мустафа Кемал, Антакия-Хатай, Турция

Катедра по урология, Медицински факултет, Университет Мустафа Кемал, Антакия-Хатай, Турция

Катедра по урология, Медицински факултет, Университет Мустафа Кемал, Антакия-Хатай, Турция

Катедра по урология, Медицински факултет, Университет Мустафа Кемал, Антакия-Хатай, Турция

Катедра по урология, Медицински факултет, Университет Мустафа Кемал, Антакия-Хатай, Турция

Катедра по урология, Медицински факултет, Университет Мустафа Кемал, Антакия-Хатай, Турция

Катедра по урология, Медицински факултет, Университет Мустафа Кемал, Антакия-Хатай, Турция

Катедра по урология, Медицински факултет, Университет Мустафа Кемал, Антакия-Хатай, Турция

Кореспонденция

Доц. Проф. Садик Горур, доктор по медицина, Катедра по урология, Медицински факултет, Университет Мустафа Кемал, кампус Тайфур Сокмен, 31100 Антакия, Хатай, Турция.

Тел .: +90 533 731 6371;

Факс: +90 326 245 5305;

Катедра по урология, Медицински факултет, Университет Мустафа Кемал, Антакия-Хатай, Турция

Катедра по урология, Медицински факултет, Университет Мустафа Кемал, Антакия-Хатай, Турция

Катедра по урология, Медицински факултет, Университет Мустафа Кемал, Антакия-Хатай, Турция

Катедра по урология, Медицински факултет, Университет Мустафа Кемал, Антакия-Хатай, Турция

Катедра по урология, Медицински факултет, Университет Мустафа Кемал, Антакия-Хатай, Турция

Катедра по урология, Медицински факултет, Университет Мустафа Кемал, Антакия-Хатай, Турция

Катедра по урология, Медицински факултет, Университет Мустафа Кемал, Антакия-Хатай, Турция

Вход за институция
Влезте в онлайн библиотеката на Wiley

Ако преди това сте получили достъп с личния си акаунт, моля, влезте.

Закупете незабавен достъп
 • Вижте статията PDF и всички свързани с нея добавки и цифри за период от 48 часа.
 • Статията не може да бъде отпечатана.
 • Статията не може да бъде изтеглена.
 • Статията не може да бъде преразпределена.
 • Неограничен преглед на PDF статията и всички свързани с нея добавки и цифри.
 • Статията не може да бъде отпечатана.
 • Статията не може да бъде изтеглена.
 • Статията не може да бъде преразпределена.
 • Неограничен преглед на статията/глава PDF и всички свързани с тях добавки и фигури.
 • Статия/глава може да бъде отпечатана.
 • Статия/глава може да се изтегли.
 • Статия/глава не могат да бъдат преразпределени.

Обобщение

Изследвахме възможната връзка между оценката на индекса на телесна маса (BMI) и рецидива на варикоцеле при безплодна популация пациенти. В това проучване са включени общо 255 първични безплодни мъжки пациенти (138 с варикоцеле и 117 за контрол). Измерванията на височина и тегло, клиничен преглед за варикоцеле, определяне на нивата на серумния хормон и спермиограма бяха извършени във всички случаи. Изчислява се индексът на ИТМ и пациентите с варикоцеле са оперирани с сублингвиална техника и са преразгледани за рецидиви. Групата с варикоцеле имаше значително по-ниско тегло и BMI резултат от контролната група (P -2 (P -2 увеличава значително честотата на рецидиви след операция на варикоцеле и може да се използва като обективен индикатор за микрохирургична варикоцелектомия.