Фактор на въздействие: 0,64 *

  • nutrition

Цел и обхват

Journal of Nutrition and Diet Supplements е рецензиран журнал с отворен достъп, който публикува оригинални научни статии, статии за преглед и клинични проучвания във всички области на храненето и метаболизма. Списанието има за цел да се съсредоточи върху напредъка в областта на храненето, диетологията и хранителните науки. Това е невероятна платформа за представяне на напредъка в хранителните изследвания, включително клинично хранене и различни технологични постижения. Визията на списанието е да подобри благосъстоянието на хората за здраво общество.

Това списание също така позволява статии за диететика и преработка на храни. Това списание ще подкрепя начинаещите учени, учени, академици, изследователи и студенти, като предоставя платформа за отворен достъп за публикуване на тяхната работа. Това списание ще следва политиките за партньорска проверка и ще обещае отворен достъп в качеството на резултатите от научните изследвания. Основните предметни области, които представляват интерес за храненето, включват, но не са ограничени до следните области:

Ние приемаме вашите ръкописи, които са свързани с хранителни добавки и хранителни добавки в Submit Manuscript (или) [имейл защитен]