Оригинални статии

  • Пълен член
  • Цифри и данни
  • Препратки
  • Цитати
  • Метрика
  • Лицензиране
  • Препечатки и разрешения
  • PDF

Манго (Mangifera indica) ядката е преработена до брашно и е включена при 50% заместване на пшеничното брашно в бисквите (PMKWB). PMKWB е сравнително анализиран с търговска пълнозърнеста бисквита (BRSCB) за няколко характеристики на съхранение при 31 ± 2 ° C и скорост на пероксидация при 14, 31 и 58 ± 2 ° C. Резултатите показват, че и двете бисквити имат сходен състав, с изключение на съдържанието на мазнини. PMKWB е малко по-кисел от BRSCB поради свързаните полифенолни вещества в използваното преработено брашно от ядки. BRSCB имаше повече, но незначително микробно натоварване от PMKWB. На 9-бална хедонична скала и двете бисквити са оценени между 6,0 и 8,5 за оценени атрибути, въпреки че резултатите от BRSCB са статистически по-високи (p

качествени