Катедра по медицинска генетика, Университет в Антверпен и Университетска болница в Антверпен, Антверпен, Белгия

терапевтични

Катедра по медицинска генетика, Университет в Антверпен и Университетска болница в Антверпен, Антверпен, Белгия

Катедра по медицинска генетика, Университет в Антверпен и Университетска болница в Антверпен, Антверпен, Белгия

Кореспонденция

Проф. Д-р Вим Ван Хул, Катедра по медицинска генетика, Университет в Антверпен, Prins Boudewijnlaan 43, B ‐ 2650 Edegem, Белгия.

Катедра по медицинска генетика, Университет в Антверпен и Университетска болница в Антверпен, Антверпен, Белгия

Катедра по медицинска генетика, Университет в Антверпен и Университетска болница в Антверпен, Антверпен, Белгия

Катедра по медицинска генетика, Университет в Антверпен и Университетска болница в Антверпен, Антверпен, Белгия

Кореспонденция

Проф. Д-р Вим Ван Хул, Катедра по медицинска генетика, Университет в Антверпен, Prins Boudewijnlaan 43, B ‐ 2650 Edegem, Белгия.

Резюме