•  

Дата на влизане в сила: 27 юли 2020 г.

Политика поверителност

Автор Солюшънс, LLC, заедно със своите дъщерни дружества, дъщерни дружества и свързани лица (наричани заедно „ASL“) зачитат поверителността ви и оценяват отношенията, които ASL има с вас. Настоящата Политика за поверителност описва видовете информация, която ASL може да събира от вас, как ASL използва информацията, с кого ASL може да я споделя и избора, който ви е на разположение относно използването на информацията от ASL. Тази Политика за поверителност също описва мерките, които ASL предприема за защита на сигурността на информацията и как потребителите на този уебсайт и клиентите на ASL могат да се свържат с ASL относно практиките му за поверителност. Тази Политика за поверителност се отнася за www.findyourpublisher.com, независимо дали е достъпен чрез компютър, мобилно устройство или други средства („Сайтът“).

Кликнете върху една от връзките по-долу, за да преминете към изброения раздел:

Използвайки Сайта, вие приемате практиките, описани в тази Политика за поверителност. Ако не сте съгласни с условията на тази Политика за поверителност, моля, не използвайте Сайта. ASL си запазва правото да променя или изменя условията на своята Политика за поверителност от време на време, без предварително известие. Продължаващото ви използване на Сайта след публикуването на промени в тези условия ще означава, че приемате тези промени.

Информация ASL събира за вас

Информация, която предоставяте. Можете да изберете да предоставите на ASL определена лична информация, независимо дали по телефона, в Сайтовете, по имейл или на събития на живо. Видовете „Лична информация“, които можете да предоставите на ASL, включват:

  • Информация за връзка, като име, пощенски адрес, имейл адрес и телефонен номер (наричани общо „Лична информация“ или „ИД“);
  • Демографска информация, включително характеристики на защитени класификации, като вашата възраст, пол или етническа принадлежност;
  • Всякаква друга лична информация, която доброволно предоставяте;
  • Информация, предоставена на ASL от социалните мрежи, когато влезете в Сайта, използвайки вашите идентификационни данни за социална мрежа; и
  • Изводи, извлечени от някое от горните, като вашите предпочитания или интереси.

Информация ASL се събира чрез автоматични средства. В допълнение към личната информация, която предоставяте, ASL и нейните трети страни доставчици на услуги могат да използват различни технологии, които автоматично или пасивно събират информация, като например вашето използване, активност при сърфиране, данни за устройството и геолокации (наричани общо „Информация за използване“) когато посещавате или взаимодействате със Сайтовете, имейлите на ASL или онлайн рекламите на ASL Както е посочено по-подробно по-долу, ASL може също така да събира информация за използване, използвайки различни уеб-базирани технологии.

Технологиите, които ASL може да използва за това автоматично събиране на данни, могат да включват:

Услуги за уеб анализ на трети страни

ASL може да използва услуги за уеб анализ на трети страни на Сайтовете, като Google Analytics. Доставчиците на услуги, които администрират тези услуги, използват технологии като бисквитки, регистрационни файлове на уеб сървъри, уеб маяци и подобни технологии, за да помогнат на ASL да анализира как посетителите използват сайтовете, имейлите и онлайн рекламите му. Информацията, събрана чрез тези средства, се разкрива на тези доставчици на услуги.

Целенасочена реклама

ASL може също така да позволи на рекламни услуги и мрежи на трети страни да използват бисквитки, регистрационни файлове на уеб сървъри, уеб маяци и подобни технологии на Сайтовете и техните имейли, уебсайтове и имейли на трети страни и рекламата му, поставени на уебсайтове на трети страни. Те използват тази информация, за да предоставят реклами за услугите на ASL, които могат да представляват интерес за вас. Можете да видите тези реклами на други уебсайтове. ASL не контролира тези технологии на трети страни и те не са обект на настоящата Политика за поверителност. ASL не упълномощава тези трети страни да използват тази технология за събиране на лична информация за вас и те нямат достъп до вашата лична информация, която сте предоставили на ASL. Те обаче могат да проследяват използването на интернет анонимно (т.е. без да могат да ви идентифицират лично) с течение на времето и на други уебсайтове извън Сайтовете. За да научите повече за използването на тази информация или да се откажете от използването на тази информация от рекламодатели на трети страни на ASL, моля, посетете Network Advertising Initiative, като посетите: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Не проследявайте известия или сигнали

Някои браузъри предлагат функция „Не проследявай“, която ви позволява автоматично да предавате сигнал „Не проследявайте“ към уебсайтове и онлайн услуги, които не искате да проследявате вашите онлайн дейности. ASL не реагира на тези сигнали „Не проследявай“. Понастоящем ASL не проследява информация за вашите онлайн дейности във времето и в уебсайтове на трети страни. ASL също не упълномощава трети страни да събират лична информация от вас на Сайтовете за тези цели.

Обществени форуми

Тази Политика за поверителност не се отнася за информация, която решите да публикувате, изпращате или споделяте в публични форуми, като рецензии, коментари, критики, редакции, препоръки или дискусии в блогове. Информацията или друго съдържание, което решите да предоставите на публичен форум, може да бъде преглеждано, събирано и използвано от други. ASL ви насърчава да внимавате, когато публикувате лична информация в публичен форум.

Как ASL използва вашата информация

ASL използва лична информация, която предоставяте на ASL и информация за употребата, която ASL събира чрез автоматизирани средства, за:

Информация ASL акции

ASL не дава под наем, продава или разкрива по друг начин Лична информация, която събира за вас, поотделно или като част от списък, освен както е описано по-долу. ASL може да споделя вашата лична информация с:

ASL може също да разкрие вашата лична информация:

  • Да се ​​съобразява с всяка съдебна заповед, приложимото право или съдебен процес
  • Да отговори на правоприлагащите органи или други държавни органи;
  • За изпълнение на споразуменията на ASL с вас, включително за целите на таксуването и събирането; и
  • Ако ASL смята, че разкриването е необходимо или подходящо за предотвратяване на физическа вреда или финансова загуба или във връзка с разследване на съмнения или действителна измама или незаконна дейност. Това включва обмен на информация с други компании и организации за целите на защитата и сигурността на данните, предотвратяването на измами и намаляването на риска.

Деца на възраст под 13 години

Сайтовете не са насочени към и не трябва да се използват от деца на възраст под тринадесет години (13). ASL не събира съзнателно Лична информация от деца на възраст под тринадесет (13) години в Сайтовете.

Сигурност на данните

ASL предприема търговски разумни стъпки, за да помогне за защитата и защитата на Вашата Лична информация от случайна загуба и неоторизиран достъп, използване, промяна и разкриване. Моля, не забравяйте, че никакво съхранение или предаване на данни по Интернет или по друг начин не може да бъде гарантирано 100% сигурно. По този начин, докато ASL се стреми да защити вашата лична информация, ASL не може и не гарантира или гарантира сигурността на каквато и да е информация, която предавате на ASL. Следователно вие разбирате, признавате и се съгласявате, че предавате вашата лична информация на ASL на свой собствен риск.

Връзки към други уебсайтове

Сайтът може да предоставя връзки към други уебсайтове за ваше удобство и информация. Тези уебсайтове могат да работят независимо от ASL. Свързаните уебсайтове могат да имат свои собствени известия или политики за поверителност, които ASL настоятелно препоръчва да прегледате. Доколкото всички свързани уебсайтове, които посещавате, не са собственост или контролирани от ASL, ASL не носи отговорност за съдържанието на тези уебсайтове, каквото и да е използване на уебсайтовете или практиките за поверителност на уебсайтовете.

Приложимо право

Сайтовете се публикуват в САЩ. ASL се опитва да защити Личната информация на всички потребители на Сайтовете и да се съобрази с местните закони за защита на данните и правата на потребителите, доколкото тези закони могат да се прилагат за продуктите и услугите на ASL. Сайтовете обаче се намират в и се управляват от Съединените щати, а политиките на ASL са насочени към спазване на законите на Съединените щати. Ако не сте сигурни дали настоящата Политика за поверителност противоречи на приложимите местни закони за поверителност, където се намирате, не трябва да изпращате личната си информация на ASL.

Известие за потребители извън САЩ: Съгласие за прехвърляне на данни

ASL е компания, организирана съгласно законодателството на Съединените щати, и управлява сайта от САЩ. Ако се намирате в Канада, Европейския съюз или другаде извън Съединените американски щати, моля, имайте предвид, че вашата лична информация, включително лична информация, ще бъде прехвърлена и обработена в Съединените щати или други юрисдикции, законите на което може да се счита за неадекватна защита на данните от държавата ви на пребиваване. Ако се намирате в държава извън Съединените щати и доброволно изпращате лична информация на ASL, по какъвто и да е начин, вие по този начин се съгласявате с общото използване на такава информация, предвидена в настоящата Политика за поверителност, както и за прехвърлянето на тази информация до и/или съхранение на тази информация в Съединените щати или други юрисдикции.

Промени в настоящата Политика за поверителност

ASL може да актуализира тази Политика за поверителност по всяко време, без да Ви уведоми предварително. Всички промени ще влязат в сила след публикуване на сайта, освен ако не е посочено друго. Продължаващото ви използване на сайта или друго взаимодействие с ASL след датата на влизане в сила на ревизираната Политика за поверителност ще представлява съгласие за тези промени. Ако ASL направи съществена промяна в начина, по който третира или използва вашата лична информация, ASL ще предостави видимо известие за промяната на сайта. Ако не се съгласите с подобни промени, можете да се откажете в съответствие с настоящата Политика за поверителност.

Закон за поверителността на потребителите в Калифорния

Жителите на Калифорния могат да натиснат тук за допълнителна информация.

Информация за връзка

За да зададете въпроси или да коментирате тази Политика за поверителност и практиките за поверителност на ASL, свържете се с ASL по пощата или по имейл, изпратен на: