Устойчивите полизахариди на нишесте и клетъчна стена имат важно въздействие върху човешкото здраве.

зърнените

Тези ефекти се разглеждат и техните механизми се обсъждат.

Подобрените култури могат да се развият чрез класическо развъждане, мутагенеза и трансгенеза.

Резюме

Нишестето и полизахаридите на клетъчната стена (диетични фибри) от зърнени култури допринасят за ползите за здравето, свързани с консумацията на пълнозърнести зърнени продукти, включително намален риск от затлъстяване, диабет тип 2, сърдечно-съдови заболявания и колоректален рак. Физиологичните основи за тези ефекти се разглеждат във връзка със структурите и физичните свойства на полизахаридите и тяхното поведение (включително храносмилане и ферментация) в стомашно-чревния тракт. Обсъдени са стратегии за модифициране на съдържанието и състава на зърнените полизахариди, за да се увеличат техните ползи за здравето, включително използване на естествени вариации и използване на мутагенеза и трансгенеза за генериране на допълнителни вариации. Тези изследвания ще улеснят разработването на нови видове зърнени култури и зърнени продукти, за да се справят с основните здравни предизвикателства на 21-ви век.

Предишен статия в бр Следващия статия в бр