През последните 12 месеца ограничихте ли или изключихте някои хранителни продукти от вашата диета?

Дял на респондентите
Да, и все още не ям тези продукти16%
Да, но се върнах към яденето на тези продукти8%
Не76%

18 години и повече

храни

Компютърно подпомогнати лични интервюта (CAPI)

Оригинален въпрос (полски): „Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy ograniczał (a) Pan (i) lub całkowicie wykluczał (a) Pan (i) ze swojego jadłospisu jakieś produkty?“

Консумация на месо на глава от населението в Канада по тип 1998-2019

Вегетарианство и нива на веганство в Канада по региони 2018

Брой канадци, които са вегетарианци или вегани 2018 г.

Готовност на канадците да намалят консумацията на месо през 2020 г.

Регистрирайте се за секунди и получете достъп до ексклузивни функции.

$ 39 на месец *
(таксува се ежегодно)

Тази функция е ограничена до нашите корпоративни решения.
Моля, свържете се с нас, за да започнете с пълен достъп до досиета, прогнози, проучвания и международни данни.