Пробни фази на диета (изключване-провокация)

изключване-провокация

За да се документира отговорът на диетичната манипулация и да се избегнат съвпадения, е от съществено значение пълното изключване да бъде последвано от провокация:

Olivry et al. BMC Veterinary Research (2015) 11: 225 заключава, че „за диагностициране на CAFR при повече от 90% от кучетата и котките, елиминационните диетични изпитания трябва да продължат най-малко 8 седмици“: https://www.biomedcentral.com/collections/catsfoodreactions

Позовавайки се на коментар на ветеринар: „Г-жа Б е над луната: тя казва, че кожата е почти нормална сега. Тя е много щастлива да продължи, както е ... Толкова щастливи дни. „А.“ отново е щастливо куче. Надяваме се да ви окрасим деня! “ Д-р Cecile Soyer MRCVS, Downland Vet Group-IVC

Коментар на клиента:
Просто исках да осведомя напредъка на Бъди - той вече е напълно бял, без никакви червени зони, което е първият път в историята. Всичко е наистина лесно и той е най-щастливият, който съм го виждал.
Много благодаря.
Клиент: Steve Higgs, West Highland White Terrier ‘Buddy’