Търсете по име, специалност или ключови думи

Изберете от една от следните категории

Доктор Фамилия

Повече доставчици

виданович

Д-р Владимир Виданович

Патология

Опознайте нашия доставчик

Д-р Владимир Виданович практикува в Катедрата по патология в UI Health. Д-р Виданович е директор на коагулацията, наблюдава операциите в лабораторията и служи като клиничен консултант при използване/интерпретиране на различни тестове, които са от ключово значение за диагностика и управление на кървене и тромботични състояния. Той също така служи като председател на Комитета за използване на лабораториите, мултидисциплинарна консултативна група на интерфейса между лабораторията и клиничните служби, която преглежда практиките за поръчване на тестове, заявки за нови тестове и търси непрекъснато подобрение в процеса на лабораторни тестове. Д-р Виданович е един от лекуващите лекари в Екипа за кръвна банка/Трансфузионна медицина, който също предоставя услуги по терапевтична хемафереза.

Специалности и услуги

  • Патология
  • Коагулация
  • Трансфузионна медицина и кръвно банкиране
  • Хемафереза
  • Тестване на точката на грижа
  • Използване на лабораторията

Местоположение

Отделение по патология

840 S. Wood St., Suite 130
Чикаго, IL 60612
312,996,6727