stephens

  • Заглавие: Забавяне, не отричайте копаенето по-дълбоко: Подобряване на вашия прекъсващ начин на живот на гладно
  • Автор:Джин Стивънс
  • Страници: 177
  • Издател (Дата на публикуване): Независима издателска платформа CreateSpace (9 юли 2018 г.)
  • Език: Английски
  • ISBN-10:1722831596
  • Изтегляне на файлов формат: EPUB

Това е работна книга за изучаване на книги за членовете на общността за прекъсване на гладуването Delay, Don’t Deny, която се основава на работата на Джин Стивънс и нейната оригинална книга, Delay, Don’t Deny: Living a Intermittent Fasting Lifestyle. Ако сте готови да се задълбочите в концепциите и практиките, намерени в оригиналната книга, вземете химикал или молив и вземете вашето копие на Delay, Don’t Deny. Докато работите по главите, ще намерите специфични за главите въпроси, върху които да размислите, които ще задълбочат разбирането ви за концепциите и ще ви помогнат да приложите стратегиите в собствения си живот. Тази работна книга е проектирана да се използва или поотделно, или в рамките на група за поддръжка за забавяне, не отказвай. Забележка: тази работна книга „Digging Deeper“ е създадена, за да се използва заедно с оригиналната книга за забавяне, не отказвай.