Има тънка граница между обичащи и ненавиждащи клекове. Наистина разделя хората! Но това магическо упражнение, когато е изпълнено и изпълнено правилно, има пряко приложение за отслабване, стойка и спортни постижения.

трябва

Това упражнение има най-много предимства, функционално приложение и времева ефективност за тренировка. Чакай малко, времето не е фактор, нито е функционално приложение за моите тренировки! Е, познайте какво: все пак правете клекове!

Предимства на тренировка за клек # 1: Отслабване

Не забравяйте, че когато става въпрос за отслабване, не е задължително да се говори за броя на калориите, използвани по време на тренировката; фокусът е да увеличите метаболизма си след тренировка 200 скелетни мускула активирани по време на клек това упражнение е изключително важно за отслабване. Колкото повече скелетни мускули се активират по време на упражнение, толкова по-голямо е метаболитното търсене. Колкото по-голямо е метаболитното търсене, толкова по-голямо е увеличението на калорийните разходи.

Когато клякате, ставите на тялото ви се движат или стабилизират. Основно правило: колкото повече стави участват в дадено упражнение (многоставни), толкова повече скелетни мускули участват в упражнението. Ако сте увеличили максимално броя на активираните скелетни мускули, тогава можете да увеличите метаболизма.

Предимства на тренировка за клек # 2: Лека атлетика/фитнес

Дисциплината и овладяването на клякането имат значителни предимства за вашата фитнес и атлетична дейност. Повечето от вашите упражнения за вдигане на олимпийски стил, сила и комбинирани упражнения произтичат от модела на клякане.

Има и няколко модели на клякане, които да овладеете. По отношение на силата и кондицията, спортистите и любителите на фитнеса имат няколко варианта: традиционен клек, българският, разделен клек и един крак, за да назовем само няколко. Като отделите време за подобряване на вашата двигателна координация в различните модели на клякане, можете да подобрите спортните постижения, тъй като повечето атлетични сценарии и спортове включват някаква форма на клякам.

Когато бягаме или спринтираме, клякането с един крак ще бъде от голяма полза, тъй като и двете дейности включват да бъдем на един крак.

Предимства на тренировка за клек # 3: Активен ежедневен начин на живот

Клякаме всеки ден. Ние сме вид, който е проектиран да се движи и да не остава заседнал. Седенето и изправянето, вдигането на нещо от земята и градинарството са основни примери за клякане в ежедневния живот. Това не е по-различно от спортните постижения, овладяването на модела на клякане осигурява предимства при активния ви ежедневен начин на живот.

Чрез клякане подобрявате мускулната сила, баланс, двигателен контрол, стабилност и ставни функции. За лице над 50 години подобряването на тези функции на човешкото тяло ще намали вероятността от нараняване и ще увеличи и самостоятелния живот.

Ползите от клякането са огромни в полза на подобряване на здравето, фитнеса или спортните постижения

Ако сте човек, който тепърва започва, отделете време, за да овладеете този модел на движение, тъй като той има значително приложение за вашето здраве и изграждане на силна рутинна тренировка. За опитния вдигач и спортист, продължаването на добавянето на разнообразие от клекове ще подобри вашата сила, двигателна координация и производителност.

Надявам се, че това ви е дало нещо, върху което да помислите и да се съсредоточите върху него. Може би сега виждате клековете в нова светлина и можете да оцените тяхната невероятна гъвкавост и редица истински предимства.