•  

Дял

medindia

Афоризмът е от гръцка дума и означава да се дефинира. Обикновено това е еднопластова линия, използвана кратко, за да предаде перспектива по начин, при който веднъж ухапан от нея, рядко е вероятно да я забравите в бързаме.

Някои примери за афоризъм са следните:

* Хората, които живеят в стъклени къщи, не бива да хвърлят камъни по другите - Анон

* "Смъртта с достойнство е по-добра от живота с унижение." -Хусайн ибн Али

* Обичайте грешките си, но не се жени за такава. - Леонид Сухоруков,
книга "Всичко за всичко"

* Ожени се набързо: Покайте се в свободното време. - шотландска поговорка

* По-добре да запалиш свещ, отколкото да прокълнеш тъмнината. - китайска поговорка.

* Месото на един човек е отрова на друг човек.

Хипократ е първият, който ги използва, за да подобри начин за запомняне на симптомите за лечение на болести. По-късно други започнаха да ги използват в работата си. Използването на афоризма идва от опита.