•  

Щракнете върху таксономията PLOS, за да намерите статии във вашата област.

plos

За повече информация относно предметните области на PLOS кликнете тук.

Фиг. 1

Промяна в телесното тегло след лечение на възрастни и новородени мишки.

а) При възрастни мишки контролите непрекъснато натрупват тегло в продължение на 8 дни, докато след DSS лечение първоначалното наддаване на тегло се обръща в загуба на тегло, значително различно от контролите от 5-ия експериментален ден нататък. (б) При новородени мишки контролите също непрекъснато натрупват тегло в продължение на 60 часа. Животните от групата LPS и DSS наддават на тегло в подобна материя за 36 часа, последвано от значителна загуба на тегло, която е по-изразена за DSS

  • Публикации
  • PLOS Биология
  • PLOS медицина
  • PLOS Изчислителна биология
  • PLOS Genetics
  • PLOS Патогени
  • PLOS ONE
  • PLOS пренебрегвани тропически болести

PLOS е корпорация с нестопанска цел 501 (c) (3), # C2354500, базирана в Сан Франциско, Калифорния, САЩ