•  

Катедра по сърдечни и белодробни болести, Медицинска катедра, Университетска болница Sahlgrenska, S ‑ 413 45 Гьотеборг, Швеция.

разпределение

Катедра по сърдечни и белодробни болести, Университетска болница Sahlgrenska, S ‑ 413 45 Гьотеборг, Швеция. Потърсете още статии от този автор

Катедра по сърдечни и белодробни болести, Медицинска катедра, Университетска болница Sahlgrenska, S ‑ 413 45 Гьотеборг, Швеция.

Катедра по сърдечни и белодробни болести, Медицинска катедра, Университетска болница Sahlgrenska, S ‑ 413 45 Гьотеборг, Швеция.

Катедра по сърдечни и белодробни болести, Медицинска катедра, Университетска болница Sahlgrenska, S ‑ 413 45 Гьотеборг, Швеция.

Катедра по сърдечни и белодробни болести, Медицинска катедра, Университетска болница Sahlgrenska, S ‑ 413 45 Гьотеборг, Швеция.

Катедра по сърдечни и белодробни болести, Университетска болница Sahlgrenska, S ‑ 413 45 Гьотеборг, Швеция. Потърсете още статии от този автор

Катедра по сърдечни и белодробни болести, Медицинска катедра, Университетска болница Sahlgrenska, S ‑ 413 45 Гьотеборг, Швеция.

Катедра по сърдечни и белодробни болести, Медицинска катедра, Университетска болница Sahlgrenska, S ‑ 413 45 Гьотеборг, Швеция.

Катедра по сърдечни и белодробни болести, Медицинска катедра, Университетска болница Sahlgrenska, S ‑ 413 45 Гьотеборг, Швеция.

Резюме

Предишни епидемиологични проучвания предполагат, че психиатричните симптоми са свързани със затлъстяването и коремното разпределение на телесните мазнини при жените. Целта на настоящото проучване беше да се изследва това при мъже на средна възраст.

През 1992 г. беше изследвана група от 1040 мъже, родени през 1944 г. (процент на участие 79,9%). Регистрациите на симптоми на депресия и тревожност, нарушения на съня, психосоматични заболявания, както и степента на удовлетвореност от живота бяха анализирани във връзка с индекса на телесна маса (BMI) и съотношението на обиколката на талията/бедрата (WHR). При едномерните анализи както ИТМ, така и WHR корелират с тези фактори. ИТМ и WHR обаче са били тясно взаимосвързани (p = 0,61), което налага анализи на отделни, независими връзки в многовариантни анализи.

Когато се коригира за WHR, всички значими връзки с ИТМ изчезват. За разлика от него, WHR, коригиран за BMI, показва оставащи значими връзки с употребата на анксиолитици (p = 0,018), хипнотици (p = 0,029), антидепресивни лекарства (p = 0,008), степен на меланхолия (p = 0,002) и живот удовлетворение (p = 0,002, отрицателно), затруднено заспиване (p = 0,014) и заспиване (p = 0,047), склонност към събуждане от сън (гранично, p = 0,070) и диспепсия (p