•  

Управлението на храненето и консултирането е важна част от процеса на лечение, независимо дали имате нужда от медицинска или хирургична намеса.

управление

В Центъра за рехабилитация и трансплантация на черва (IRTC) нашите специализирани диетолози си сътрудничат с лекари, фармацевти и медицински сестри, за да разработят специфични за пациента хранителни планове за най-добри резултати.

Те също така осигуряват индивидуално консултиране по диета в болницата, по време на клиника или в дома ви.

Хранителни терапии за чревни разстройства

Ще преминете през хранителна оценка, за да определите подходящите си нужди и начин на действие.

Някои хранителни терапии могат да включват:

  • Ентерално хранене (хранене със сонда)
  • Модификация на диетата
  • Управление на електролитите и течностите

Пълното парентерално хранене (TPN) е друг вид терапия за хора, които не могат да получават храна през устата (през устата) поради тежка чревна недостатъчност или други стомашно-чревни нарушения.

Тази форма на хранене се инжектира интравенозно в кръвния поток и може да отнеме до 10 до 12 часа на ден.

Нашите диетолози помагат при управлението на терапия с TPN, въпреки че много пациенти могат да прилагат TPN у дома вечер.