Информация за връзка

  • Начало на каталога>
  • Колежи и учебни програми>
  • Хуманитарни науки>
  • Диета и упражнения

Учебна програма по диета и упражнения B.S./M.S.

Администриран от Департамента по хранителни науки и човешкото хранене и Департамента по кинезиология

каталог

Това е ускорена програма с едновременно записване в бакалавърските и магистърските програми. Включените курсове са одобрени като отговарящи на академичните изисквания на Дидактическата програма по диететика (DPD) в подготовка за прием в акредитирани стажантски програми по диетология; DPD е акредитиран от Съвета по акредитация на образованието по хранене и диететика, акредитиращата агенция на Академията по хранене и диететика. Има такса от $ 30 за декларация за проверка за завършване на акредитираната програма по диетология. Освен това са включени курсове, които отговарят на изискванията на Американския колеж по спортна медицина (ACSM) за сертифициране на ниво сертифициран физиолог по физическо упражнение.