История на публикациите

Изгледи на статии
Altmetric
Цитати

Прегледите на статиите са съвместими с COUNTER сбор от пълни текстови изтегляния на статии от ноември 2008 г. (както PDF, така и HTML) във всички институции и лица. Тези показатели се актуализират редовно, за да отразят употребата, водеща до последните няколко дни.

Цитиранията са броят на други статии, цитиращи тази статия, изчислен от Crossref и актуализиран ежедневно. Намерете повече информация за броя на цитиранията в Crossref.

Altmetric Attention Score е количествена мярка за вниманието, което една научна статия е получила онлайн. Кликването върху иконата на поничка ще зареди страница на altmetric.com с допълнителни подробности за резултата и присъствието в социалните медии за дадената статия. Намерете повече информация за оценката на Altmetric внимание и как се изчислява резултатът.

ефективността

Резюме

Това изследване беше подкрепено от Национален здравен институт Grant DK45776 (за R.B.) и преддокторантска стипендия от Heartland Affiliate на Американската сърдечна асоциация (за H.O.). R.B. е утвърден изследовател на Американската сърдечна асоциация.

До кого трябва да се адресира кореспонденция. Телефон: (402) 472-2941. Факс: (402) 472-7842. Имейл: [имейл защитен]