Използвате остарял браузър. Моля, надстройте браузъра си, за да подобрите изживяването си.

мазни

IZA DP № 6888: Изгарят ли парите мазнини? Доказателства от рандомизиран експеримент

Тестваме дали финансовите стимули имат ефект върху намаляването на теглото в рандомизирано контролирано проучване, включващо 700 затлъстели лица, разпределени в три експериментални групи. Докато две лечебни групи получават съответно 150 евро и 300 евро за постигане на индивидуално определено целево тегло в рамките на четири месеца, контролната група не получава такава премия. Резултатите показват, че загубите на тегло за лекуваните групи са с 2,6 и 2,9 процентни пункта по-високи от постигнатите от контролната група, което повишава средната обща загуба на тегло за стимулираните групи до 5% от първоначалното тегло. Този процент обикновено се разглежда като праг за подобряване на здравословното състояние на затлъстелите. Допълнителни доказателства наистина показват някои подобрения в здравето. По-високата награда кара само групата на затлъстелите жени да губят повече тегло. Като цяло резултатите показват, че финансовите стимули могат да мотивират хората да отслабнат значително.