Катедра по вътрешни болести и рехабилитация, Медицински факултет на Университета Тохоку

белодробната

Катедра по рехабилитационна медицина, Медицински факултет на Университета Тохо

Катедра по вътрешни болести и рехабилитация, Медицински факултет на Университета Тохоку

2017 Том 242 Брой 3 Страници 215-221

  • Публикувано: 2017 г. Получено: 21 април 2017 г. Публикувано онлайн: 19 юли 2017 г. Прието: 23 юни 2017 г. [Предварителна публикация] Издадено: - коригирано: -

(съвместим с EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)

(съвместим с BibDesk, LaTeX)

Затлъстяването е основен рисков фактор за сърдечно-съдови, остеоартрити, метаболитни и белодробни нарушения, а упражненията са ефективен метод за лечение на затлъстяване. Въпреки това, пациентите със затлъстяване често се оплакват от диспнея при натоварване, което затруднява продължаването на програмата за упражнения. Известно е също, че затлъстяването има неблагоприятен ефект върху белодробната функция. Целта на това проучване беше да се изследват ефектите от цялостната програма за рехабилитация на затлъстяването (COR) върху белодробната функция при японски пациенти с морбидно затлъстяване. Ние записахме 29 японски пациенти със затлъстяване (14 мъже и 15 жени) с ИТМ> 29 и средна възраст 42,2 ± 11,7 години, които преминаха програмата COR за 1-3 месеца. Нашата програма COR включваше диета с ограничено съдържание на калории, хранителни консултации, тренировки за упражнения и здравно образование. Ние се фокусирахме върху промените в белодробната функция, предвиждайки, че промените в обема на вентилация могат да допринесат за подобряване на толерантността към упражненията. След интервенцията всички пациенти са отслабнали със средна стойност 12,0 kg (P