• Пълен член
  • Цифри и данни
  • Препратки
  • Цитати
  • Метрика
  • Препечатки и разрешения
  • Получете достъп /doi/full/10.1080/17449050600911059?needAccess=true

На Балканите транснационализмът в момента се свързва с чужди намеси и организирана престъпност. Между тези крайности почива огромна зона на неформална или „сива“ икономика. Тази процъфтяваща транснационална дейност, която избягва официалната статистика, привежда сравнения с последния наистина транснационален период на Балканите: базираната на търговци икономика на късната Османска империя. На такъв исторически фон съвременната неформална и незаконна търговия на Балканите се оказва неразделна част от световната икономика, местен отговор на възхода на глобалните търговски мрежи и зона на суверенно изключение, която утвърждава и дава възможност за продължаващото съществуване на международната държавна система през период на значителни икономически и политически турбуленции.

търговци