•  

Добавете към Мендели

чрез

Резюме

За да се оцени безопасността и ефективността на разходите за иеюностомия с игла-катетър за целите на храненето с дефинирана формула в ранния следоперативен период, са изследвани 38 пациенти, подложени на радикални тазови операции за злокачествени тумори на женския репродуктивен тракт. За целите на това проучване бе диагностицирано протеиново-калорично недохранване, когато нивото на серумния албумин беше под 3,2 g/100 ml, загубата на тегло надвишаваше 9,9 kg или имаше прекъсване на нормалния хранителен прием за повече от 10 дни. Събраните данни включват основна индикация за поставяне на йеюналния захранващ катетър, дневен обем на приложената диета с формула, продължителност на използване на захранващия катетър и интервала между поставянето и отстраняването на иеюностомията на игла-катетър. По време на проучването се регистрират усложнения, свързани с катетър, както и информацията за тези, които се нуждаят от цялостно парентерално хранене в допълнение към иеюностомия с катетър с игла. Внимателно беше отбелязана величината на общото необходимо парентерално хранене и причината за неуспех на ентералното хранене. Използването на дефинирана формула диета чрез игла-катетър йеюностомия е безопасна, костефективна техника за ранна следоперативна хранителна подкрепа.

Предишен статия в бр Следващия статия в бр

Представено на дванадесетата годишна среща на Обществото на гинекологичните онколози, 11-14 януари 1981 г., остров Марко, Фларида.