•  

1 Гастроентерология, Медицински център Монтефиоре, Северна дивизия, 600, E 233rd street, Bronx, NY 10466, USA

случая

2 Вътрешни болести, Медицински център Монтефиоре, Северна дивизия, 600, улица E 233rd, Бронкс, Ню Йорк 10466, САЩ

3 Отделение по патология, Медицински център Монтефиоре, Северна дивизия, 600, улица E 233rd, Бронкс, Ню Йорк 10466, САЩ

4 Clinical Medicine, New York Medical College, Valhalla, NY 10595, САЩ

Резюме

Описваме случай на мъж в юношеска възраст с пурпура Henoch-Schonlein (HSP), проявяващ се с кожни и стомашно-чревни прояви. Ендоскопията разкрива дифузни язви в стомаха, дванадесетопръстника и дясното дебело черво. Биопсиите разкриват левкоцитокластичен васкулит в кожата и стомашно-чревния тракт. Стероидната терапия доведе до пълно разрешаване на симптомите. HSP е най-често срещаният детски васкулит и се характеризира с класическата тетрада на нетромбоцитопенична осезаема пурпура, артрит или артралгии, гастроинтестинално и бъбречно засягане. Това е системно заболяване, при което комплексите антиген-антитяло (IgA) активират алтернативния път на комплемента, което води до възпаление и васкулит на малки съдове. Лекото заболяване преминава спонтанно и е достатъчно само симптоматично лечение. Системните стероиди се препоръчват при умерен до тежък HSP. Прогнозата зависи от степента на бъбречно засягане, което изисква внимателно проследяване. Ранното разпознаване на мултиорганното участие, особено извън типичната възрастова група, както при нашия юношески пациент, и подходящата намеса могат да смекчат заболяването и да ограничат увреждането на органите.

1. Пурпура на Henoch-Schonlein

1.1. Дело