Малика Тевари

1 Хепатопанкреатобилиарно и стомашно-чревно отделение, Катедра по хирургична онкология, Институт по медицински науки, индуски университет Banaras, Варанаси, Великобритания 221005 Индия

напреднал

2 Катедра по хирургична онкология, Институт по медицински науки, индуски университет Banaras, Варанаси, Великобритания 221005 Индия

Рупеш Сингх

2 Катедра по хирургична онкология, Институт по медицински науки, индуски университет Banaras, Варанаси, Великобритания 221005 Индия

Х. С. Шукла

2 Катедра по хирургична онкология, Институт по медицински науки, индуски университет Banaras, Варанаси, Великобритания 221005 Индия

Резюме

Въведение

Ракът на жлъчния мехур (GBC) е рядко злокачествено заболяване на хепатобилиарния тракт. GBC, който обикновено се проявява в напреднал стадий, както и в ранен стадий на GBC, има симптоми, подобни на хроничната холелитиаза и поради това често се игнорира от пациента. GBC е често срещан в Северна Индия. Хирургичната резекция (R0) е единственото лечебно лечение на този тумор, което е относително устойчиво на химиотерапия и лъчетерапия. Често срещаните симптоми на напреднал GBC могат да включват продължителна болка в горната част на корема, осезаем жлъчен мехур/черен дроб, жълтеница, асцит, симптоми на запушване на стомашния изход и кахексия. Хилозният асцит е много рядко явление при пациент с GBC и досега са докладвани само шест случая доколкото ни е известно [1, 2].

Търпелив

55-годишна дама ни представи болка в горната част на корема в продължение на 6 месеца, а ултразвук показа маса в жлъчния мехур. При клиничен преглед не е имало иктер, супраклавикуларен лимфен възел или асцит, показващи метастатичен рак. Сканирането с компютърна томография с контраст (CECT) на пациента разкрива полипоидна маса на жлъчния мехур и минимална чернодробна инвазия, но с множество субцентриметрични перихоледохални, общи чернодробни, мезентериални и пара-аортни лимфни възли. Рентгенографията на гръдния кош беше нормална. Пациентът е имал добро работно състояние на ECOG 1 с нормални чернодробни функционални тестове, протромбиново време и пълна кръвна картина. PET сканиране не може да бъде получено поради икономически ограничения. Направена е лапаротомия, тъй като при предоперативното стадиране заболяването изглежда резектабилно.

Лапаротомията разкрива маса на жлъчния мехур с твърд 1,5 cm × 1,0 cm лимфен възел на целиакия. Проучването на корема разкрива млечна течност и натрупана мъниста лимфатика по цялото тънко черво (фиг. (Фиг. 1). 1) Коремът беше затворен над дренаж след биопсия на лимфни възли и събиране на аскетичната течност за анализ. Хистопатологията потвърждава метастатичен аденокарцином в лимфните възли. Нивата на триглицеридите в аскетичната течност бяха повишени до 817,00 mg/dl. Пациентът е поставен на средноверижна триглицеридна диета и диуретик. За по-малко от седмица изтичането на изтичане беше нула. Общото изтичане е около 500 ml хилозен асцит. Пациентът се справя добре и сега се подлага на палиативна химиотерапия.